Om företaget

Ägare Rune Davidson.

Skomakeriet grundades 2 april 1979 efter två års lärlingstid hos skomakarmästare William Jordan i Mariestad.

Efter fyra år som egen företagare erhöll jag Mästarbrev i skomakeriyrket. 

Några få förändringar har utförts under årens lopp, annars har skomakeriet behållit sin klassiska karaktär.